"   ضمن تبریک فرارسیدن ولادت با سعادت امیرالمومنین علی (ع) وروز پدر ، به همین مناسبت به کلیه مشترکین اینترنت ADSLاین شرکت 2 گیگا بایت وبه مشترکین دارای نام علی 5 گیگا بایت ترافیک رایگان هدیه گردید. "            

 


اخبار و رویدادها