قابل توجه مشترکین محترم الغدیر کرمان ،با پیش شماره های 281 و282 : به دلیل عملیات برگردان مرکز مذکور از ساعت 13:00 مورخ 93/02/04 ارتباط مشترکین به مدت 72 ساعت قطع خواهد بود..

 


اخبار و رویدادها