کاربران محترم با توجه به نیاز توسعه ظرفیت انتقال مسیر منوجان-نودژ به STM16 از ساعت 00:01 بامداد چهارشنبه 94/2/16 لغایت حداکثر 05:00 بامداد همان روز تعداد 106E1 سیستمهای مختلف سوییچ-موبایل ودیتا و150Mbپهنای باند دیتا و نیز یک لینک STM1 وتعداد 7E1مربوط به شرکت خدماتی ایرانسل قطع کامل خواهند شد..

 


اخبار و رویدادها