نظر به down time اخذ شده جهت ارتقای ظرفیت پهنای باند استانی در تاریخ 93/06/10 از ساعت 5 الی 7 بامداد بروز اختلال در سرویس های دیتای مشترکین استان محتمل می باشد.

 


اخبار و رویدادها