مشترک گرامی به اطلاع می رساند بدلیل برگردان کافو نوری در شهرک پردیس ارتباطات مشترکین محدوده ابتدای پل راه آهن واقع در جاده تهران تا فرود گاه کرمان (سمت چپ جاده تهران ) از ساعت 8 صبح روز پنجشنبه مورخ 95/4/10بمدت 48 ساعت قطع و72 ساعت اختلال می باشد . پیشا پیش از صبوری شما متشکریم

 


اخبار و رویدادها