کاربران محترم توصیه میشود جهت جلوگیری از آسیب ها ی گوگل کروم 1-اخرین نسخه گوگل کروم را بروز رسانی کرده 2- برای کاهش اثر حملات تمام نرم افزار ها را با سطح پایین غیر از administrative اجرا کنند 3-وب سایت های غیر قابل اعتماد را بازدید و دنبال نکنند.

Image is not available

سایت شرکت مخابرات ایران (منطقه کرمان) را هم اکنون بر روی وسایل قابل حمل مشاهده نمایید.

Arrow
Arrow

  • اخبار و رویدادها
  • مناقصات و مزایدات
  • پیوندها
26/10/1397, 06:52
سومین-گردهمایی-مدیران-،-رؤسا-و-کارشناس-مسئولان-مخابرات-منطقه-کرمان-در-25دی-ماه-97    به گزارش اداره روابط عمومی مخابرات منطقه کرمان سومین  گردهمایی مدیران ،روساوکارشناس مسولان مخابرات...
26/10/1397, 06:29
گردهمایی-بانوان-مخابرات-منطقه-کرمان  به گزارش اداره روابط عمومی مخابرات منطقه کرمان و به همت کمیته بانوان ،گردهمایی بانوان مخابرات کرمان...
20/10/1397, 06:23
دیدار-پرفسور-زاهدی-نماینده-محترم-مردم-کرمان-وراور-در-مجلس-شورای-اسلامی-با-مدیر-وکارکنان-مخابرات-منطقه-کرمانبه گزارش اداره روابط عمومی مخابرات منطقه کرمان پرفسور زاهدی نماینده محترم مردم کرمان وراور در مجلس شورای...
15/10/1397, 05:13
ملاقات-عمومی-مدیر-مخابرات-منطقه-کرمانملاقات هفتگی مهندس سید رهام حسینی مدیر  مخابرات منطقه کرمان روز دوشنبه برگزار شد.در این دیدار عمومی...
15/10/1397, 04:38
اولین-انتصابات-در-مخابرات-منطقه-کرمانبه گزارش اداره روابط عمومی مخابرات منطقه کرمان : طی احکام جداگانه از سوی آقای مهندس حسینی مدیر مخابرات...
24/10/1397, 06:26
آگهي-مناقصه-شماره-تجدید35-12-97-يك-مرحله-ایآگهي مناقصه شماره تجدید35/12-97(يك مرحله ای) شركت مخابرات ايران (منطقه كرمان)در نظردارد اجراي عمليات...
24/10/1397, 06:04
آگهي-مناقصه-شماره35-15-97-يك-مرحله-ایآگهي مناقصه شماره35/15-97(يك مرحله ای) شركت مخابرات ايران (منطقه كرمان)در نظردارد اجراي عمليات كابل كشي...
15/10/1397, 05:54
آگهي-مزایده-شماره35-2-97آگهي مزایده شماره35/2-97 شركت مخابرات ایران (منطقه کرمان)در نظر دارد ملک واقع درشهرستان کرمان،بلوار...
15/10/1397, 05:47
آگهي-فراخوان-شماره35-1-97آگهي فراخوان  شماره35/1-97 شرکت مخابرات ایران (منطقه کرمان )در نظر دارد مجموعه ورزشی (سرو)خودواقع در...
03/10/1397, 08:40
آگهي-تجدید-مناقصه-شماره-35-10-97-يك-مرحله-ای-2آگهي  تجدید مناقصه شماره  35/10-97(يك مرحله ای) شركت مخابرات ايران (منطقه كرمان)در نظردارد اجراي عمليات...
  • image
  • image
  • image
  • image
  • 1