تعرفه مکالمات تلفن همراه

 

 

عنوان

تعرفه هر دقیقه به ریال

مکالمه همراه دائمی به همراه اول و تلفن ثابت

(درون شبکه ای)

570

مکالمه همراه اعتباری به همراه اول و تلفن ثابت

(درون شبکه ای)

670

مکالمه از تلفن همراه به تلفن ثابت / همراه برای سیم کارت های دائمی

(بین شبکه ای)

625

مکالمه از تلفن همراه به تلفن ثابت / همراه برای سیم کارت های اعتباری

(بین شبکه ای)

937