هزینه ثبت نام تلفن ثابت

 

نوع درخواست  نقدی با احتساب مالیات بر ارزش افزوده   اقساطی با احتساب مالیات بر ارزش افزوده
 فقط درخواست تلفن ثابت 1.962.000 ریال  2.180.000 ریال
درخواست تلفن با ADSL 1.744.000 ریال 1.962.000 ریال