تعرفه های اینترنت

 

 

سرویس حجمی

 

سرویس نامحدود

جشنواره فروش

 

سرویس غیر حجمی

 

حجم اضافه

 

به هزینه های بالا مبلغ عوارض و مالیات ارزش افزوده مطابق با قوانین جاری افزوده خواهد شد.

هزینه راه اندازی رایگان است.

ترافیک ارسال رایگان است.

کیفیت و ضریب اشتراک گذاری سرویس کاربران به مراتب بهتر از الزامات قانونی و چارچوب قرارداد با آنان است.

با توجه به اینکه سرعت دانلود بر اساس کیلوبایت بر ثانیه نمایش داده می شود ، برای تبدیل سرعت به

کیلوبایت بر ثانیه باید سرعتهای بالا را به 8 تقسیم کنید. (هرکیلوبایت=1024بایت و هربایت=8بیت)

خدمات ارائه شده مطابق با ضوابط مصوبه 177 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی ، مشمول توافق نامه سطح خدمات (SLA) می باشد.