حجم اضافه

سرویس مبتنی بر سرعت غیر حجمی ( مصوبه 266 ) حجم اضافه

                                 

بسته ترافیک اضافی ویژه مشتریان قبلی 

 

ردیف ترافیک  قیمت (تومان)
1 10GB 17,000
2 5GB 9,000
3 3GB 6,000

 

 بسته ترافیک اضافی مصوبه 266

 

ردیف ترافیک  قیمت (تومان)
1 6GB 6,000
2 10GB 9,500
3 20GB 18,000
4 50GB 43,000
5 100GB 80,000