سرویس مبتنی بر سرعت غیر حجمی ( مصوبه 266 )

سرویس مبتنی بر سرعت غیر حجمی ( مصوبه 266 ) حجم اضافه

 

سرعت آستانه FUP ماهانه         فروش نقدی  (PrePaid)                             (تومان)
یک ماهه سه ماهه شش ماهه یک ساله
512K 20 12,500 37,000 70,000 132,000
1M 50 20,000 58,000 113,000 212,000
2M 75 25,000 73,000 140,000 264,000
4M 120 40,000 115,000 225,000 422,000
8M 90 45,000 130,000 255,000 475,000
8M 180 50,000 145,000 290,000 528,000
16M 210 65,000 190,000 365,000 685,000
16M 350 80,000 233,000 450,000 845,000

 

 

سرعت آستانه FUP ماهانه فروش اقساطی ماهانه (post paid)     (تومان)
512K 20 12,500
1M 50 20,000
2M 75 25,000
4M 120 40,000
8M 90 45,000
8M 180 50,000
16M 210 65,000
16M 350 80,000

در مدل جدید قطع سرویس بعلت اتمام ترافیک مشترک به هیچ وجه رخ نخواهد داد. ضمن اینکه قیمت به ازای هر گیگا بایت ترافیک به نسبت قبل کاهش قابل توجهی داشته است.
-    منظور از FUP (سطح مصرف منصفانه) حداکثر میزان مجاز استفاده از ترافیک با سرعت سرویس خریداری شده می باشد و در صورت عبور میزان مصرف مشتری از این سقف سرعت مشتری به سرعت پایه معادل 128 کیلوبایت میرسد  لیکن همچنان می تواند از ترافیک داخلی استفاده کند. در صورتی که مشتری نیاز به استفاده از اینترنت خارجی داشته باشد می بایست حجم اضافه خریداری کند که به محض خرید حجم اضافه سرعت ارتباط او به سرعت اولیه برمی گردد.
-    مشتری می تواند هزینه مصرف اینترنت را پس از مصرف و از طریق صورتحساب تلفن پرداخت نماید ضمن اینکه مشتری می تواند درخواست کند پس از اتمام FUP بصورت اتومات شارژ گیگ اضافه برای او انجام شود که در اینصورت سرعت خط مشتری در هیچ شرایطی به پایه 128 Kbps کاهش نمی یابد و هزینه های ترافیک اضافه مصرف شده بصورت دوره ای از طریق قبض به مشتری اطلاع رسانی خواهد شد و مشتری هزینه مصرف سرویس و ترافیک اضافه را بصورت یکجا از طریق صورتحساب دوره ای پرداخت می کند.
-    در حالت پیش پرداخت هر چه مدت قرارداد طولانی تر باشد، مشتری از تحفیف بیشتری به ازای هر گیگا بایت FUP برخوردار است.
-    در حالت پس پرداخت متناسب با مدت زمان ماندگاری مشتری تخفیف هایی برای مشتریانی که بیشترین تداوم استفاده از سرویس را داشته اند محاسبه می شود.
-    کاربران محترم می‌توانند کل حجم سرویس را برای ترافیک داخلی و یا به اندازه‌ی نیمی از حجم سرویس را برای ترافیک بین‌الملل استفاده کنند. البته این عزیزان امکان استفاده‌ی ترکیبی از ترافیک بین‌الملل و داخلی را نیز خواهند داشت بر این اساس که به ازای مصرف هر گیگا بایت ترافیک داخلی یک گیگابایت از سطح مصرف منصفانه کاسته می شود لیکن با توجه به هزینه بیشتری که تامین اینترنت خارجی دارد، به ازای مصرف هر گیگا بایت ترافیک خارجی 2 گیگابایت از سطح مصرف منصفانه کم می شود.
-    منظور از ترافیک داخلی هر ترافیک با میزبانی(سرور) در داخل کشور است. لیست سایتهای داخل کشور را می توانید در اینجا ببینید.


`