دیدارفرماندار با خانواده شهدای مخابرات منطقه کرمان

به گزارش اداره روابط عمومی مخابرات منطقه کرمان:

به مناسبت هفته دفاع مقدس و بازدید های سالیانه از خانواده شهدای مخابرات منطقه کرمان سه شنبه 18مهرماه ،مهندس بابایی،سرپرست فرمانداری کرمان ومهندس دوست محمدی مدیرمخابرات منطقه کرمان ومهندس شفیعی مدیریت مخابرات شهرستان کرمان وآقای ابوالحسنی مشاور مدیرعامل در امورایثارگران با خانواده شهدای مخابرات منطقه کرمان در جنگ 8ساله دیدار و از نزدیک با آنها آشنا وگفتگو کردند.