جلسه مدیرکل فرودگاههای کرمان با مدیر مخابرات منطقه کرمان

به گزارش اداره روابط عمومی مخابرات منطقه کرمان:

جلسه مشترک بین مدیرکل فرودگاههای استان کرمان و مدیرمخابرات منطقه کرمان روز چهارشنبه10آبان ماه در محل مخابرات منطقه کرمان برگزار شد.در این جلسه مهندس قاسم زاده مدیرکل فرودگاه های کرمان تقاضای خود را در خصوص قراردادهای فیبرنوری مسیرفرودگاههای جیرفت-بم-سیرجان و خرید تجهیزات مورد نیاز جهت باندهای فرودگاهی فوق ارائه کردند.گفتنی است در این جلسه مهندس دوست محمدی مدیر مخابرات منطقه کرمان درباره ازمایش،تحویل و راه اندازی تجهیزات مورد نیاز آنان و همکاری در این زمینه دستورلازم را ارائه کردند.در پایان جلسه همچنین صورتجلسه تنظیم شده به امضای طرفین رسید و مقرر شد تا پایان آبان ماه موارد خواسته شده در جهت بالابردن ایمنی استانداردهای باند فرودگاههای جیرفت-بم-سیرجان و کرمان به مرحله نهایی برسد.شایان ذکر است دراین جلسه مقرر شد تجهیزاتwifiهمراه اول درکلیه فرودگاههای استان نصب و راه اندازی گردد.