توسعه شبکه تلفن همراه در استان کرمان

به گزارش اداره روابط عمومی مخابرات منطقه کرمان:

مصاحبه رادیو تلویزیونی مهندس دوست محدی مدیرمخابرات منطقه کرمان با صداوسیمای مرکز کرمان روز یکشنبه17دی ماه برگزار شد در این مصاحبه مدیرمخابرات منطقه کرمان توضیحاتی را در خصوص اختلالات اخیر تلفن همراه در استان کرمان ارائه کردند.ایشان ضمن اشاره به طرح بزرگ توسعه ارتباطات سیار وارتقابه نسل3 و4 گفت:در حال حاضر 69شهربه شبکه نسل 3متصل و بیش از 30شهر نیز به زودی متصل خواهند شد.مهندس دوست محمدی در خصوص اختلالات موردی افزود:تیم های متخصص در تهران روزانه درحال کنترل شبکه استان هستند و بعضا مشترکینی که بعد از 48ساعت دچار قطعی حین مکالمه باشند می توانند با شماره9990تماس بگیرند تا کارشناس مربوطه اطلاعات مربوط به منطقه آنان را دریافت و به طور موردی مشکل آنان را برطرف نمایند.گفتنی است   در این طرح بزرگ توسعه ای به زودی سایت های جدیدی وارد شبکه شده واختلالات برطرف می گردد.