سمینارآموزشی مهارت های زندگی برگزار گردید

به گزارش اداره روابط عمومی مخابرات منطقه کرمان:

به همت اداره آموزش و باهمکاری پایگاه مقاومت شهیداحمد عبدالهی مخابرات منطقه کرمان سمینار آموزشی با عنوان مهارت های زندگی روز شنبه23دی ماه در محل سالن آمفی تئاتر مخابرات منطقه کرمان برگزار شد.در این سمینار سرکارخانم باغخانی مدرس حوزه و دانشگاه و عضو هیئت علمی دانشگاه شهیدباهنر کرمان در خصوص مهارتهای زندگی سخنانی را ایراد کرد و در پایان صحبت های ایشان سوالاتی مطرح شد و به سه نفر از همکاران به نام خانم ها: مهدوی،شفیعی و باصره به قید قرعه هدیه اهدا گردید.لازم به ذکر است دوره تکمیلی مهارت های ده گانه زندگی هر شنبه برگزار می گردد.