برگزاری مسابقات بدمینتون ویژه دهه فجر

به گزارش اداره روابط عمومی مخابرات منطقه کرمان:

به همت پایگاه مقاومت شهید احمد عبداللهی مخابرات منطقه کرمان و به مناسبت دهه مبارک فجر مسابقه بدمینتون ویژه بانوان همکارو خانواده هایشان برگزار شد و در نهایت نفرات برتر به نام های:فاطمه دوست محمدی،مریم دوست محمدی،فاطمه صنعتی معرفی شدند.