عملکرد کمیته نظام پیشنهادات مخابرات منطقه کرمان

به گزارش اداره روابط عمومی مخابرات منطقه کرمان:

جلسات کمیته تخصصی نظام پیشنهادات مخابرات منطقه کرمان به صورت هفتگی روزهای سه شنبه یا چهارشنبه با حضور اعضا این کمیته به طور مستمر تشکیل می گردد. گفتنی است کمیته نظام پیشنهادات مخابرات منطقه کرمان در نه ماهه اول سال96 رتبه پنجم را در کشور در زمینه عملکرد نظام پیشنهادها ورتبه دوم در عملکرد منطقه بدست آورده است.ضمن تبریک به همکارانی که در کسب این رتبه تلاش کرده اند برایشان آرزوی توفیق روز افزون داریم.