برگزاری سمینار آموزشی کاربرد عناصر بازی در تجارت الکترونیک

به گزارش اداره روابط عمومی مخابرات منطقه کرمان:

سمینار آموزشی کاربرد عناصر بازی  در تجارت الکترونیک(  Gamification In E-commerce) توسط مهندس حسن زاده  روزیکشنبه 9اردیبهشت ماه درمحل سالن ویدئو کنفرانس مخابرات منطقه کرمان برگزار شد.

گفتنی است همکاران محترم می توانند فایل آموزشی آن را از سایت آموزش مجازی ( محتوا و نشاط)  دانلود نمایند.