همایش پیاده روی خانوادگی اداره مخابرات بردسیر به مناسبت هفته ارتباطات برگزار شد

به گزارش اداره روابط عمومی مخابرات منطقه کرمان:

همایش پیاده روی خانوادگی اداره مخابرات شهرستان بردسیربه مناسبت روز جهانی مخابرات و ارتباطات،در شهرستان بیدخوان روز پنج شنبه 27اردیبهشت ماه برگزار شد.گفتنی است در این همایش یکروزه که ازساعت7صبح آغاز و تا بعدالظهر ادامه داشت همکاران و خانواده آنها در مسابقات طناب کشی،والیبال شرکت  کرده و به نفرات برتر هدایایی اهدا گردید.