مخابرات منطقه کرمان، با تلاش بیشتر جایگاهش را در استان ارتقا دهد

عضو هیئت مدیره شرکت مخابرات ایران گفت: مخابرات منطقه کرمان با نیروی انسانی توانمند و با تلاش بیشتر می تواند جایگاه مخابرات را در استان ارتقا داده و به جایگاه واقعی خودش برساند.
مراسم تودیع و معارفه مدیر مخابرات منطقه کرمان برگزار شد.در این مراسم که مهندس یافتیان عضو هیئت مدیره شرکت مخابرات ایران و مهندس شیوا مدیر کل دفتر مدیر عامل شرکت مخابرات ایران، معاونین ومدیران مخابرات منطقه کرمان حضور داشتند از زحمات مهندس دوست محمدی مدیر مخابرات منطقه کرمان تقدیر و مهندس سید رهام حسینی به سمت مدیر مخابرات منطقه کرمان منصوبشد.
گفتنی است در این مراسم مهندس دوست محمدی گزارشی از عملکرد و فعالیت های مخابرات در حوزه های نگهداری و توسعه از دی ماه ۹۲ تا خردادماه ۹۷ ارائه کرد.
در ادامه مهندس یافتیان، عضو هیئت مدیره شرکت مخابرات ایران،ضمن اشاره به بازدید و دیداری که با کارکنان مخابرات منطقه کرمان داشت گفت: مخابرات منطقه کرمان با نیروی انسانی توانمند و با تلاش بیشتر می تواند جایگاه مخابرات را در استان ارتقا داده و به جایگاه واقعی خودش برساند.
وی با اشاره به اهمیت جایگاه فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان زیرساخت هر کشوری آن را با اهمیت دانست.و در مراسم تقدیر و تکریم از مدیر مخابرات منطقه کرمان به صفت صبوری و صداقت ایشان اشاره کرد و برای ایشان آرزوی موفقیت و سلامتی کرد .
وی ضمن معرفی مهندس سید رهام حسینی به سمت مدیر مخابرات منطقه کرمان از ایشان خواست با داشتن تفکر
توسعه ای ضمن توجه به حق وحقوق کارکنان جایگاه استان را ارتقاء داده و بر روی تعامل سازنده با مسئولین استانی و شهرستانی تاکید و تمرکز داشته باشند .
وی در پایان همچنین از مدیر جدید مخابرات منطقه کرمان خواست از توانمندی و ظرفیت کلیه همکاران استفاده کنند چون مخابرات جای خدمت است بدون جناحبندی های سیاسی و به جانشین پروری نیزتوجه داشته باشند.
در پایان مهندس سید رهام حسینی مدیر مخابرات منطقه کرمان گفت: امروز این امانت به دست بنده سپرده شده است که باید در آینده به دیگری بسپاریم پس امیدوارم که مثمر ثمر بوده و بتوانم خدمت رسان خوبی باشیم و از همه نیروها اعم از رسمی، بازنشسته و خصوصی استفاده کنیم.