برگزاری اولین ملاقات هفتگی مدیرعامل جدید مخابرات منطقه کرمان

به گزارش اداره روابط عمومی مخابرات منطقه کرمان:

اولین ملاقات هفتگی مهندس سید رهام حسینی مدیر جدید مخابرات منطقه کرمان روز دوشنبه برگزار شد.در این دیدار عمومی تعدادی از کارکنان،بازنشستگان،پیمانکاران و مردم به صورت انفرادی با ایشان دیدار کردند.گفتنی است مهند سید رهام حسینی در این دیداربه مشکلات و خواسته های اداری،رفاهی و مطالبات آنان پاسخ داد.