برگزاری سمینارآموزشیGIS در مخابرات منطقه کرمان

به گزارش اداره روابط عمومی مخابرات منطقه کرمان:

سمینار آموزشی( GIS )آشنایی با سیستم های اطلاعات جغرافیایی  روز یکشنبه14مردادماه  توسط آقای لاله زاری(دانشجوی دکتری نقشه برداری)جهت همکاران بخش فنی مخابرات  در محل سالن آمفی تئاتر مخابرات منطقه کرمان برگزار شد.