اهداء خون

 

به گزارش اداره روابط عمومی مخابرات منطقه کرمان:

باهماهنگی اداره روابط عمومی، اکیپ سازمان انتقال خون روزسه شنبه 20شهریور  ماه مصادف با اولین روز محرم  در ساختمان اداره مرکزی  مخابرات منطقه کرمان اقدام به خونگیری از کارکنان کردند گفتنی است در این اقدام خیرخواهانه جمعی از همکاران مخابراتی بالغ بر 22000ccاز خون خود را به نیازمندان اهدا کردند.