سلامت زنان ،جامعه پویا ،خانواده سالم

به گزارش اداره روابط عمومی :

 با تصویب کمیته نشاط وبه همت اداره آموزش و امور  بانوان ، گردهمایی به مناسبت هفته سلامت بانوان ایران با مشارکت  کارشناسان مرکز بهداشت 12 فروردین شهرستان کرمان  وجمعی از بانوان مخابرات منطقه کرمان روز شنبه مورخ 5 آبان ماه در محل سالن همایشهای ساختمان شهید همتی فر برگزار شد. شایان ذکر است در این همایش ابتدا برنامه های عمومی کشور در حوزه سلامت بانوان تشریح وکارشناسان سلامت  تغذیه ، روح وروان ،مامایی ضمن اشاره به شعار امسال وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی  با عنوان "حرکت ، برای سلامت زنان "، در حوزه های تخصصی به ایراد سخن پرداختند .همچنین در پایان بروشور آموزشی  پوکی استخوان  وقرص ویتامین D3 بین حاضرین توزیع شد.