گزارش تصویری حضور اعضای پایگاه مقاومت شهید احمد عبدالهی مخابرات منطقه کرمان در راهپیمایی 13 آبان ماه 97