مخابرات منطقه کرمان میزبان فرمانداران وبخشداران شهرستانهای کرمان وراور

به گزارش اداره روابط عمومی مخابرات منطقه کرمان:

جلسه بررسی مسائل و مشکلات ارتباطی بخش های مختلف شهرستان های کرمان وراور با حضور مدیر  و جمعی از مدیران مخابرات منطقه کرمان و مسئول دفتر آقای دکتر پورابراهیمی نماینده مجلس شورای اسلامی ، نمایندگان فرمانداری ها وبخشداران این شهرستانها  روز دو شنبه  14آبان  ماه 97 تشکیل شد .گفتنی است در این جلسه، برنامه ها ، نیازهای زیرساختی و اجرایی همچنین مشکلات ارتباطی این مناطق مخصوصا در مواقع بحران مورد بررسی قرار گرفت.