جلسه بررسی مسائل ومشکلات وارائه راهکار حوزه های مختلف مخابرات منطقه کرمان

 

به گزارش اداره روابط عمومی مخابرات منطقه کرمان

جلسه بررسی مسائل ومشکلات وارائه راهکار حوزه های مختلف مخابرات منطقه کرمان با حضور آقای مهندس یافتیان عضو محترم هیات مدیره  وآقای مهندس راسخ معاونت محترم مالی وپشتیبانی شرکت مخابرات ایران ومدیران مخابرات منطقه کرمان مورخ 7 آذر 97 در سالن ویدئوکنفرانس مرکز سیدالشهداء برگزار شد.

در ابتدای جلسه مهندس حسینی مدیر مخابرات منطقه کرمان ضمن خیر مقدم به میهمانان گزارشی از وضعیت موجود ارائه نمود .در ادامه مهندس یافتیان عضو هیات مدیره مخابرات ایران با توجه به استعداد های ومنابع انسانی منطقه کرمان به وسعت استان اشاره کرد واز همکاران مخابرات کرمان راهکارهای اساسی در خصوص سود آوری و رضایت مندی مشتریان درخواست نمود وی همچنین گفت : شرکت مخابرات از مجموعه شرکتهایی شکل گرفته که مجموعا همه باید به درآمد مناسب فکر کنیم وبا وضعیت موجود باید نقشه نهایی را برای خود ترسیم کنیم.

در ادامه مهندس راسخ معاونت محترم مالی وپشتیبانی شرکت مخابرات ایران ومعین استان های کرمان ،سیستان وبلوچستان وخوزستان اظهار داشت : باید باهمکاری وهمیاری وظرفیت استان موانع را شناسایی کرده وبا توجه به برنامه های سالانه گام های موثری برای پشرفت شرکت که متعلق به آحاد مردم این کشور می باشد برداشته وبتوان این سرمایه بزرگ ملی را حفظ کرده وپاسخگوی مناسبی برای همه مردم باشیم .

وی در خصوص حضور خود در کرمان به بررسی وحل مشکلات حوزه های ارتباطی اشاره نمود وخواستار رتبه ای برتر وشایسته در سطح کشور برای استان کرمان شد.

در ادامه این جلسه مدیران وروسای حوزه های مختلف مشکلات ،پیشنهادات وراهکارهای خود را بیان نمودند ودر خصوص آنها به بحث وتبادل نظر پرداختند.