دومین همایش سراسری پیاده روی خانوادگی

به گزارش اداره روابط عمومی :

دومین همایش سراسری پیاده روی خانوادگی کارکنان و مدیران مخابرات منطقه کرمان  با پیام ارتباطی فراگیر ، جمعه نهم آذرماه ۹۷ ساعت 8:3۰ دقیقه صبح دربوستان قائم  کرمان همزمان با دیگر مخابرات های مناطق سراسر کشور برگزار شد. گفتنی است این مراسم با برنامه های  شاد ومتنوع فرهنگی همراه بود.