اولین انتصابات در مخابرات منطقه کرمان

به گزارش اداره روابط عمومی مخابرات منطقه کرمان :

طی احکام جداگانه از سوی آقای مهندس حسینی مدیر مخابرات منطقه کرمان آقای محمد رضا زنده روح به سمت سرپرست  اداره امنیت وسرکار خانم شیما فرحبخش به سمت سرپرست اداره فروش تجاری برای یک دوره 3 ماهه منصوب گردید ند.ضمن تقدیر از جناب مهندس مهندس حسینی به آقای مهندس زنده روح وسرکار خانم فرحبخش نیز این انتصاب را تبریک گفته واز خداوند منان توفیق روز افزون برایشان آرزومندیم .