ارتقاء چشمگیر در پشتیبانی از مشتریان وارائه خدمات پس از فروش

به گزارش اداره روابط عمومی مخابرات منطقه کرمان و با توجه به ارزیابی بعمل آمده توسط معاونت امور مشتریان شرکت مخابرات ایران از کلیه مناطق مخابراتی سراسر کشور ،مخابرات منطقه کرمان درماههای اخیر (مهر وآبان ) با ارتقاء چشمگیردر پشتیبانی از مشتریان وارائه خدمات پس از فروش در شاخص های مربوطه  موفق به کسب  رتبه 9 کشوری در سایه رهنمودهای مدیر منطقه وتلاش ،جدیت وهم دلی همکاران حوزه های ذیربط گردید.