کارگاه آموزشی ارتباط موثر

به گزارش اداره روابط عمومی و به همت مدیریت تجاری وهمکاری اداره آموزش کارگاه تخصصی مهارتهای ارتباطی موثر با اساتید مجرب شرکت مخابرات  ایران با موضوع مهارتهای ارتباطی  موثر با دیگران طی سه  روز در سالن آمفی تئاتر برگزار گردید.گفتنی است این دوره آموزشی بسیار  مورد رضایت همکاران مخابرات منطقه کرمان قرار گرفت.