سلسله مباحث سبک زندگی

به گزارش اداره روابط عمومی در ایام دهه مبارک فجر به همت کمیته نشاط مخابرات منطقه کرمان وباهمکاری دانشگاه علوم پزشکی کرمان ، مرکز بهداشت ومرکز جامع سلامت 12 فروردین شهرستان کرمان  آموزش روانشناختی افسردگی با حضور کارشناس ارشد روانشناسی بالینی سرکار خانم ربانی  جهت آموزش به همکاران مخابرات منطقه کرمان در سالن ویدئوکنفرانس مرکز سید الشهداء برگزار گردید.