جلسه مدیرکل فرودگاههای کرمان با مدیر مخابرات منطقه کرمان

 

به گزارش اداره روابط عمومی مخابرات منطقه کرمان:

جلسه مشترک بین مدیرکل فرودگاههای استان کرمان و مدیرمخابرات منطقه کرمان  ومعاونت شبکه در محل مخابرات منطقه کرمان برگزار شد.در این جلسه مهندس قاسم زاده مدیرکل فرودگاه های کرمان درخواست های  خود را در خصوص قراردادهای فیبرنوری مسیر مرکز مخابرات شهرستان رفسنجان وفرودگاه  آن شهرستان و فیبر پشتیبان مابین مرکز مخابرات شهید صدوقی کرمان وفرودگاه کرمان را ارائه نمودند.گفتنی است مهندس حسینی  مدیر مخابرات منطقه کرمان در راستای  تعاملات کاری و خدمت رسانی به این اداره کل ودیگر سازمانها  ابراز خشنودی نمودند و گفت انشاالله  ما ودیگر همکارانمان در عرصه ارتباطات بتوانیم گامهای موثری در این زمینه برداریم تا  رضایتمدی خداوند و مشتریان را به دنبال داشته باشد.