بازدید مدیر مخابرات کرمان از ادارات مخابرات شهرستان فهرج

به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه کرمان مهندس سید رهام حسینی مدیر مخابرات منطقه کرمان  به همراه  جانشین مدیر ارتباطات سیار استان و رئیس اداره بم روز یک شنبه 18  فروردین ماه از اداره مخابرات شهرستان فهرج  بازدید کرد. گفتنی است ایشان در این بازدید ضمن تبریک سال نو به همکاران  با حضور در واحدهای فنی مخابرات ، مرکز تلفن ، MDF،دیتا وقسمت های اداری به بررسی مسائل ومشکلات همکاران پرداختند ونظرات سازنده خود را بیان نمودند.