گزارش تصویری دیدار مدیر مخابرات منطقه کرمان به مناسبت سال نو با همکاران در مراکز شهر ستان کرمان