جلسه کمیته بحران

 

جلسه ی کمیته بحران با عنوان" ستاد وضعیت اضطراری " با حضور مهندس حسینی مدیر مخابرات منطقه کرمان وجمعی از مدیران و روسای مخابرات منطقه کرمان  روز شنبه  مورخ 24 فروردین ماه در محل سالن جلسات برگزار شد.

گفتنی است این جلسه در خصوص وضعیت بارندگی استان خصوصا شهرستانهای جنوبی وجنوب شرق استان کرمان برقرار شد و پیرو تصمیمات اتخاذ شده تیم های آماده باش تا پایان بارندگی وکاهش خطرات ناشی از سیل در شهرستانهای جیرفت ،بافت ، بم ومنوجان مستقر شدند .همچنین تیم های نگهداری ورفع خرابی کافوهای نوری به شهرستانهای جنوبی اعزام شدند و اکیپ های سیار در منطقه جنوب تا پایان بارندگی وکاهش خطرات ناشی از سیل مستقرگردید همچنین اکیپ های مخابراتی از شهرستان سیرجان در شهرستان بافت تا بازگشت وضعیت به صورت عادی مستقر گردیدند.