دومین جلسه کمیته بحران

 

دومین جلسه کمیته بحران مخابرات منطقه کرمان بصورت ویدئوکنفرانس با حضور مهندس حسینی ،مدیران ستادی وروسای مخابرات شهرستانهای استان  امروز یکشنبه 25فروردین ماه برگزارشد.

در این جلسه مهندس حسینی وضعیت ارتباطی تلفن های ثابت وهمراه اول تمامی شهرستانها وبخش ها و روستاهای سراسر استان را در خصوص وضعیت بارندگی مورد بررسی قرار داد.