حضور مهندس حسینی مدیر مخابرات منطقه کرمان در روستای حادثه دیده از سیل

 

مهندس حسینی مدیر مخابرات منطقه کرمان اولین ساعات صبح روز دوشنبه 26 فروردین ماه درمحل  روستای جهر از توابع اندوهجرد جهت پیگیری قطع ارتباط، بررسی و رسیدگی به مشکلات منطقه آسیب دیده  از سیل حضور یافت  .گفتنی است در این بازدید وی ضمن بررسی مسیر فیبر نوری اندوهجرد تا روستاهای جهر ،پیر غریب ،کدروت وزوار از همکاران فنی اعزامی از ستاد خواست که با جدیت و پیگیری  مستمر در اسرع وقت نسبت به رفع مشکلات ارتباطی  بوجود آمده و پایداری ارتباط این بخش کوشش نمایند .همچنین در راستای این سفر از دو مرکز مخابراتی  روستاهای جهر واندوهجرد بازدید نمود.