ابلاغ برنامه های سال 98

به گزارش اداره روابط عمومی جلسه ابلاغ برنامه های تفکیکی سال 98 مخابرات منطقه کرمان با حضور مدیر مخابرات منطقه کرمان  مهندس حسینی ،مدیران ستادی و روسای ادارات شهرستانها به صورت ویدئوکنفرانس در سالن مرکز الشهداء برگزار شد و برنامه های سال 98 به تفکیک حوزه ارائه گردید.