ديدار مدير مخابرات منطقه کرمان با مدیر کل پست استان کرمان

 

در نشست مشترک مدیر مخابرات منطقه کرمان با مهندس اکبری مدیر کل  پست استان کرمان راه هاي همكاري طرفين بررسي شد.

 به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه کرمان ، روز يك شنبه مورخ 16 ارديبهشت ماه جاري، نشست مشترکی با حضورمهندس حسینی ومهندس اکبری  برگزار گرديد.

در این نشست که در محل دفتر مدیرکل پست استان برگزار گردید، مهندس حسینی  ضمن اشاره به سابقه همکاری های پست در عرصه های مختلف با مخابرات اظهار داشت : کار مخابرات کار خدماتی می باشد  در صورت همکاری سازمانها وارگانها خدمات بهتر ومطلوب تر به شهروندان ارائه خواهد شد. همچنین در ادامه این نشست مهندس اکبری ضمن خوش آمد گویی وخیر مقدم به آقای مهندس حسینی گفت :پست بازوی مخابرات می باشد وپست ومخابرات جدا از هم نمی باشند.وی آمادگی این اداره کل را در خصوص خدمت رسانی کلیه خدمات مخابراتی به مشتریان اعلام کرد ودر پایان این جلسه از زحمات مهندس حسینی مدیر مخابرات منطقه کرمان تقدیر وتشکر کرد.