جلسه مدیر مخابرات منطقه کرمان با فرماندار شهرستان سیرجان

 

به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه کرمان جلسه مدیر مخابرات منطقه کرمان وجمعی از مدیران وروسای مخابرات  منطقه کرمان وشهرستان سیرجان با فرماندار وجمعی از مسئولین  سیرجان روز سه شنبه مورخ 7 خرداد ماه در شهرستان سیرجان برگزار شد.

گفتنی است در این جلسه محمد محمود آبادی فرماندارشهرستان سیرجان تسلیت شهادت امام علی وقبولی طاعات ماه مبارک رمضان ضمن خوش آمد گویی واحساس خرسندی از این دیدار اظهار داشت : شهرستان سیرجان با توجه راه ارتباطی آن با 4 استان مهم کشور نیاز به ارتباطی فعال وبدون وفقه دارد ویکی از مهمترین شاخص های شهرستان سیرجان نیروی انسانی کارآمد،متخصص وتوانمند است .همچنین وی با وجود امکانات قابل ملاحظه در شهرستان سیرجان در بحث مخابرات وارتباطات خواستارظرفیت ارتباطی بالاتر ی شد.وی در ادامه  با اشاره به عدم ارتباطی بعضی نقاط  بین جاده ای سیرجان خصوصا منطقه ویژه اقتصادی گل گوهر خواستار  پوشش ارتباطی این منطقه شد. فرماندار سیرجان از  مدیران وکارکنان رضایتمندی مردم را مهمترین هدف دانست.

مهندس حسینی مدیر مخابرات منطقه کرمان در این جلسه ضمن قبولی طاعات وعبادات وتقدیر وتشکر ازاین دیدار گفت : یکی از اصلی ترین لوازم و پیش نیازهای توسعه پایدار در دنیای امروز بهبود و ارتقای شاخص های مخابراتی و ارتباطی است.
وی اظهار داشت : امروز توسعه ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان زیرساخت تمام بخش های کشور از اهمیت بسیاری برخوردار است.
در این دیدار در خصوص  بررسی پوشش آنتن دهی در مسیر جاده ای کرمان سیرجان وخصوصا منطقه  ویژه اقتصادی گل گوهر و بهبود کیفیت آنتن دهی همراه اول در بعضی از نقاط شهرستان بحث و تبادل نظر شد.مهندس حسینی شهرستان سیرجان را بعنوان مهمترین قطب اقتصادی استان کرمان دانست .وی در ادامه  اظهار داشت : در حال حاضر مسیر فیبر نوری جاده کرمان سیرجان  در مرحله اجرا می باشد همچنین با اشاره به   اجرای  پروژه بزرگ توسعه پهنای باند در منطقه گل گوهر گامهای موثری برداشته تا بتوانیم ارتباطی مفید برقرار نمایم .