تجلیل از خیرین جشن گلریزان اندرزگاه نسوان

 

 

 به گزارش اداره روابط عمومی مخابرات منطقه کرمان  و به همت اداره کل زندانهای استان کرمان مراسم تجلیل از خیرین جشن گلریزان اندرزگاه نسوان در سال 1397  برگزار شد گفتنی است در این مراسم از مهندس سید رهام حسینی مدیر مخابرات منطقه کرمان و سرکار خانم حاتمی مشاور مدیر در امور بانوان مخابرات منطقه کرمان با اهداء لوح سپاس تقدیر بعمل آمد.