مراسم اختتامیه اولین مسابقات قرآنی مخابرات منطقه کرمان به روایت تصویر