استتار ادارات مخابرات منطقه کرمان به منظور پیشگیری از ویروس کرونا

به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه کرمان و به همت همکاران اداره رفاه این منطقه حسب دستور مدیریت منطقه کرمان مهندس سید رهام حسینی جهت رفاه حال همکاران و به منظور پیشگیری از ویروس کرونا اجرای فاز دوم استتار ادارات آبونمان،خرید و قرار دادها ، روابط عمومی، فول سرویس مشترکین ساختمان توسعه مهندسی ، کانون بازنشستگان ، امور مشترکین مرکز سیدالشهدا صورت گرفت.