ارزیابی سطح رضایتمندی شغلی کارکنان مخابرات

همکار گرامی : مخابرات منطقه کرمان همواره جلب رضایت کارکنان را سرلوحه اهداف خود قرار داده و بر استفاده از نظرات آنها در اداره امورتاکید دارد. این پرسشنامه در راستای دستیابی به نظرات شما در خصوص ارزیابی سطح رضایت مندی کارکنان تدوین گردیده است و اطلاعات جمع آوری شده از طریق این پرسشنامه علاوه بر غیرقابل ردیابی بودن ، محرمانه تلقی گردیده و نتایج آن تنها در قالب های آماری منتشر خواهد شد. لذا خواهشمند است به دقت آن را تکمیل فرمائید . پیشاپیش از همکاری شما متشکریم.
جنسیت
Invalid Input

سن
Invalid Input

میزان تحصیلات
Invalid Input

سابقه کار
Invalid Input

1-تا چه حد مدیریت، مسئولیت ها و اختیارات خود را تفویض می کند؟
Invalid Input

2-تا چه اندازه از کار خود در مخابرات لذت می برید؟
Invalid Input

3-تا چه حد مدیریت ،تمایل به شنیدن مشکلات و مسائل کارکنان و حل آنها را دارد؟
Invalid Input

4-تا چه حد برگزاری دوره های آموزشی برای کارکنان را در بهبود عملکرد مخابرات مفید ارزیابی می کنید؟
Invalid Input

5-تا چه حد از اطلاع رسانی مخابرات در خصوص شرح وظایف خود رضایت دارید؟
Invalid Input

6-تا چه حد از پوشش خدمات درمانی و بیمه ای شرکت رضایت دارید؟
Invalid Input

7-تا چه حد از حقوق و دستمزد خود رضایت دارید؟
Invalid Input

8-تا چه حد مسیر پیشرفت شغلی شما مشخص می باشد؟
Invalid Input

9-تا چه حد از خدمات رفاهی مخابرات رضایت دارید؟
Invalid Input

10-تا چه حد از محیط کاری خود رضایت دارید؟
Invalid Input

11-تا چه حد فرایندها و فعالیتها در مخابرات شفاف می باشد؟
Invalid Input

12-تا چه حد از نحوه پرداخت وام توسط مخابرات رضایت دارید؟
Invalid Input

13-تا چه حد مخابرات امکانات و تسهیلات فیزیکی مناسبی را جهت کارکنان در راستای ارائه خدمات فراهم نموده است؟
Invalid Input

14-تا چه اندازه مخابرات از کارکنان خود در انجام وظایف محوله حمایت و پشتیبانی کافی می کند؟
Invalid Input

15-تا چه اندازه کارکنان در مقابل عملکرد شان تشویق می شوند؟
Invalid Input

16-تتا چه اندازه در مخابرات فرصت هایی برای کسب مهارت و یادگیری توسط کارکنان وجود دارد؟
Invalid Input

17-تا چه اندازه فرهنگ کارگروهی و تیمی در مخابرات وجود دارد؟
Invalid Input

18-تا چه اندازه مدیریت از افکار و ایده های جدید و نوآور حمایت می کند؟
Invalid Input

19-تا چه اندازه با قوانین و مقررات ابلاغی از سوی رگولاتوری در ارتباط با شغل خود آشنایی دارید؟
Invalid Input

20-تا چه اندازه با قوانین و مقررات ابلاغی از سوی رگولاتوری در ارتباط با شغل خود آشنایی دارید؟ تا چه اندازه مشارکت کارکنان در تصمیم گیری و تدوین اهداف و برنامه ها را در بهره وری سازمان موثر می دانید؟
Invalid Input

تایید