محمد دوست محمدی

 
تاريخ شروع فعاليت: 
92/09/27

آقای مهندس محمد دوست محمدی اهل کرمان دارای مدرک کارشناسی مهندسی الکترونیک از دانشگاه شهید باهنر کرمان  در سال 1368 به استخدام مخابرات در آمدند وی طی این دوران در سمت های مربی مرکز آموزش مخابرات ،مدیر فناوری اطلاعات مخابرات ،مدیر حوزه طرح ومهندسی مراکز مخابراتی ،قائم مقام مدیر عامل ونهایتا از سال 1384 بعنوان هیات مدیره شرکت مخابرات فعالیت نمودند واینک با ابلاغ مدیر عامل شرکت مخابرات ایران از تاریخ 92/9/27 بعنوان مدیر عامل شرکت مخابرات استان کرمان سکاندار عرصه ارتباطی استان  می باشند.