خط مشی کیفیت

کد مدرک:    QP-832-01/03

تاریخ :            94/03/02

 ISO9001:2008                    

بسمه تعالی

خط مشی کیفیت

شرکت مخابرات استان کرمان

شرکت مخابرات استان کرمان به عنوان تامین کننده خدمات ارتباط مخابراتی اعم از تلفن ثابت، تلفن سیار، دیتا و فن آوری اطلاعات در سطح این استان،مطابق با مقررات و توصیه های اتحادیه جهانی مخابرات (ITU) در جهت ارتقاء سطح رضایت مشتریان و توسعه ارتباطات که یکی از ارکان اصلی توسعه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی است را سرلوحه امور خود قرار داده و به این منظور مصمم است، برنامه های شرکت را بر اساس سیاستهای راهبردی زیر تدوین نماید:

1-    تعهد به رعایت چهارچوب و الزامات ارائه شده از سوی شرکت مخابرات ایران و سازمان تنظیم مقررات.

2-    شناسایی و درک محرک های داخلی و خارجی تاثیر گذار بر تغییرات و تحولات سازمانی.

3-    رصد و بکارگیری فناوری های نوین حوزه ICTبا هدف ارتقاء سطح برآورده سازی  نیازهای فعلی و آتی مشتریان.

4-    مدیریت موثر هزینه و تخصیص بهینه منابعشرکت با محوریت حفظ کیفیت فعالیت های سازمانی .

5- نگهداری بهینه ازتجهیزات شبکه مخابراتی استان به منظور به حداقل رساندن وقوع خرابی ها و بهبودکیفیت شبکه مخابراتی.

6- شناخت نیاز مشتریان وارتباط مستمر وکارامد با ذینفعان درراستای حفظ و توسعه مشتریان و ارائه خدمات باکیفیت و به موقع.

7 بهبود مستمر و ارتقاء سطح تعالی سازمان ، توسعه سیستم های مدیریتی

 8- توانمند سازی سرمایه انسانی ، ارتقای سطح ایمنی و بهداشت کارکنان ،  توسعه مشارکت ،  نوآوری و خلاقیت در شرکت.

9 - پاسخگویی مناسب به مشترکین و متقاضیان در راستای پیاده سازی اصل مشتری مداری و تکریم ارباب رجوع.

10- سرمایه گذاری با هدف توسعه فرصت های درآمدی ،کسب سود با  توسعه بازاریابی و افزایش قابلیت های فروش .

 بدین منظور ، این شرکت نظام مدیریت کیفیت خود را با دیدگاه فرایند گرا بر اساس استاندارد ISO9001:2008‌طرح ریزی و نظام نامه کیفیت را بر این اساس منتشر نموده است. اینجانب به عنوان مدیر ارشد سازمان ضمن اعلام تعهد کامل خود به این خط مشی از کلیه همکاران در خانواده سازمانی شرکت مخابرات استان کرمان انتظار دارم در تمام سطوح به اجرای نظام مدیریت کیفیت و رعایت این خط مشی پایبند و متعهد باشند.

                                                                                                 

               محمد دوست محمدی       رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل