تعرفه مکالمات تلفن همراه

 

 

عنوان

تعرفه هر دقیقه  مکالمه به ریال

همراه اول اعتباری  به تلفن همراه

899

همراه اول اعتباری به همراه اول

899

همراه اول به ایرانسل ورایتل

899

همراه اول دائمی به تلفن ثابت

599

همراه اول دائمی به همراه اول

599

همراه اول دائمی به ایرانسل یا رایتل 599