دفاتر خدمات ارتباطی (تلفن همراه)

شهرستان کد دفتر کد همراه تلفن آدرس فکس
انار 72291123 3313401000 34381500 انار-خیابان طالقانی روبروی مخابرات 34380003
بافت 72291078 3302500001 42422002 بافت چهارراه سینما روبروی مخابرات 42428350
بم 72291143 3304401000 44215806 بم خ شهید صدوقی حدفاصل بانک ملی مرکزی وملت پ 96 44215805
جيرفت 72291149 3305500007 43260170 جیرفت خ آزادی جنب اداره مخابرات  43261424
رفسنجان 72291128 3307401000 34258474 رفسنجان میدان شهدا 34257974
زرند 72291066 3308401000 33431107 زرند خیابان امام (ره )جنب مخابرات  جنب فرمانداری 33433839
سيرجان 72291039 3309401000 42232263 سیرجان خیابان خیام جنب سینما قدس پلاک 26 42233613
شهر بابك 72291087 3311401000 34110300 شهر بابک بلوار کشاورز نرسیده به چهارراه ولیعصر(عج) 34110800
كرمان 72291027 3301500021 32523151 کرمان خ  خواجو نبش کوچه27 روبروی رستوران ملت 32523151
كرمان 72291161 3301402000 32229104 کرمان خ شریعتی نبش ک31 32229104

 

شهرستان دفتر کدینگ تلفن آدرس  فاکس
انار 72291175 3313500001 34394355 انار-امین شهر میدان امام حسین 34394255
انار 29106 3313500002 34386333 انار نبش میدان بسیج 34386222
بافت 72291079 3302500002 42421916 بافت چهارراه سینما جنب آتش نشانی 42421926
بافت 72291106 3302500003 42480580 بافت ارزوئیه خ امام 42480580
بافت 72291032 3302500004 42429468 بافت خ طالقانی غربی روبروی کمیته امداد 42429468
بردسير 72291150 3303500002 33529430 بردسیر خ کاشانی نبش کوچه مبعث 33529430
بردسير 72291122 3303500001 33525073 بردسیر بل 22 بهمن روبروی مشعل گاز  33525073
بردسير 72291242 3303500003  33571078 کرمان گلزار روستای چهارطاق ابتدای جاده معدن درانلو 33571078
بم 72291234 3304500006  44271398 بم رستم آباد خ اصلی  44271398
بم 72291008 3304500005

 44320644

 

44313051

بم خ پاسداران بعد از ک ش 12 44312923
بم 72291093 3304500009

 44214735

44218608

بم خ امام ک ش 16 44214735
بم 72291153 3304500008

 44232959

44234501

44234501

بم بروات میدان وروردی جنب بانک ملت 44232700
بم 72291100 3304500004  44221088 بم خ شهید بهشتی نبش ک4 2221088
بم 72291033 3304500001  44344434 بم بل معلم روبرو ک 10 44345220
بم 72291083 3304500007

 44271112

44271195

بم رستم آباد بلوار جمهوری روبروی بانک صادرات 44271195
بم 72291138 3304500003  44314905 بم خ اما خمینی نرسیده به میدان 17شهریور 44316050
جيرفت 72291060 3305500003  43316750 جیرفت  چهارراه بیمارستان امام 43316750
جيرفت 72291236 3305500013  43263810 جیرفت خیابان سعدی نبش ک ش 8  43262047
جيرفت 72291034 3305500008  03443213004 جیرفت چهارراه فرمانداری بل کوثر جنب بانک مسکن  03443213003
جيرفت 72291058 3305500015  43311559 جیرفت بل امام خمینی نرسیده به چهارراه بیمارستان امام خیابان کمیته امداد 43311559
جيرفت 72291198 3305500014  43354742 جیرفت شهرک شهید بهشتی خ خیبر نبش ک36 43354743
جيرفت 72291104 3305500009  43263618 جیرفت خ دانشجو  43263618
جيرفت 72291124 3305500002  43211695 جیرفت چهارراه دهخدا ابتدای خ ولیعصر(عج) شرقی 43211695
جيرفت 72291160 3305500004  43215009 جیرفت چهارراه ژاندارمری خ شهید قرنی شرقی نبش  بن بست 43217207
جيرفت 72291053 3305500011  43218032 جیرفت چهارراه ژاندارمری خ شهید قرنی بعد از بانک رسالت نبش ک 1 43218031
رابر 72291137 3315500002  42450200 رابر نبش میدان معلم 42450200
رابر 72291054 3315500001  42451440 رابر-خ خیام روبروی فرمانداری 42450801
راور 72291042 3312500003

 33728838

33729085  

راور بل اربعین غربی جنب شرکت  فرهنگیان 33720565
راور 72291065 3312500002

 33729924

33729596

راور خ امام نبش ک ش 22 33729924
راور 72291059 3312500001  33728880 راور خیابان امام جنب بانک رفاه 33729337
رفسنجان 72291070 3307500012  34255000 رفسنجان  بلوار طالقانی  نبش ک 34 34255000
رفسنجان 72291102 3307500009  34227170 رفسنجان -رحمت آباد خ 15خرداد  34225253
رفسنجان 72291013 3307500004  34331310 رفسنجان خ شهید نوری نبش چهارراه دانشجو پلاک 21 34332869
رفسنجان 72291155 3307500011  34231430 رفسنجان خیابان معراج جنوبی روبروی کوچه 15 34231430
رفسنجان 72291046 3307500007

 34226100

34228200

34224707

رفسنجان  بلوار شهید باهنر روبروی تالار وصال 34224707
رفسنجان 72291020 3307500008  34320719 رفسنجان بلوار مطهری نرسیده به ایران خودرو 34320720
رفسنجان 72291216 3307500002  34267596 رفسنجان میدان ابراهیم خ سعدی جنب بانک سپه 34267595
رفسنجان 72291088 3307500005

 34392222

34392021

 

رفسنجان کشکوئیه ابتدای بل معلم جنب مسجد النبی 34392021
رفسنجان 72291182 3307500006  34224232 رفسنجان خیابان مصطفی خمینی جنب بانک ملت 34224232
رفسنجان 72291012 3307500001  34285017 رفسنجان خیابان مفتح  34283089
رفسنجان 72291209 3307500010  34312623 سرچشمه خ کوکب 2 پ16 34312623
رفسنجان 72291146 3307500003  34161866 رفسنجان بهرمان خیابان هاشمی  34161866
رودبار 72291212 3316500003  43379544 رودبار زهکلوت خ اصلی 43379544
رودبار 72291117 3316600001  43366489 رودبار خیابان هفده شهریور ک پیام 43367586
رودبار 72291151 3316500001  43367464 رودبار خ امام پ60 43366021
رودبار 72291238 3316500002  0 رودبار زهکلوت روستای بوهنگ جنب درمانگاه 0
ریگان 72291191 3319500002  44363114 گنبکی محله حسن اباد  44363114
زرند 72291227 3308500001  33441048 زرند یزدانشهر خ فردوسی نبش ک ش 1 33441048
زرند 72291089 3308500002  33436535 زرند-خیابان مطهری نبش مطهری 18 33438681
سيرجان 72291007 3309500001  43263577 سیرجان خ ایت اله سعیدی چهارراه برق جنب بانک 42263588
سيرجان 72291134 3309600001

 42235077

42235088

سیرجان خیابان انقلاب طبقه فوقانی حوزه علمیه 42235099
سيرجان 72291099 3309500006  42395425 سیرجان زید آباد خ امام پ 232 42395174
سيرجان 72291213 3309500003  42393291 پاریز میدان امام حسین (ع) 42392218
سيرجان 72291225 3309500007  42300272 سیرجان خیابان وحید روبرو خیابان نواب 42300272
سيرجان 72291133 3309500002

 422270522

42270523 

سیرجان مکی آباد خیابان شهید دهیادگاری 42269773
سيرجان 72291203 3309500005  42336380 سیرجان بلوار هجرت بعد از بلوار شیخ مفید فرعی نوبهار 42336370
سيرجان 72291092 3309500008  42233932 سیرجان خیابان سعدی 42233933
شهر بابك 72291085 3311500001

 34114740

341117270

شهربابک میدان ولیعصر(عج) ابتدای بلوار معلم 34117270
شهر بابك 72291043 3311500004  34122533 شهربابک خیابان شریعتی 34122533
شهر بابك 72291015 3311500003

 34119777

34119766

34116661

میدان نماز خ آیت ا... خامنه ای روبروی اداره دارایی 34119766
شهر بابك 72291237 3311500002  34122550 شهربابک خیابان ولی عصر 34122551
عنبرآباد 72291105 3314500001  43294005 عنبراباد خ امام جنب بانک مسکن 43294005
فاریاب 72291126 3321500001  43395846 فاریاب- بلوار امام خمینی  43395846
فهرج 72291220 3318500001  44281112 فهرج بلوار قائم روبروی شهرداری 44281112
کوهبنان 72291061 3317500001  33492030 کوهبنان-بلوار امام روبروی دانشگاه  ازاد 33495455
كرمان 72291044 3301500034  33270254 کرمان-چترود خیابان ولی عصر جنب کوچه 13 33270254
كرمان 72291129 3301500007  33343010 کرمان خ دستغیب بین  ک 39-37 33343010
كرمان 72291056 3301500016

 33213978

 

کرمان خیابان شهاب بلوار ساوه نبش ک 1 33223310
كرمان 72291031 3301500036  33257202 کرمان میدان پژوهش دانشگاه شهید باهنر 33257202
كرمان 72291139 3301500037  33753700 کرمان-گلباف خیابان انقلاب جنب بانک مسکن 33753700
كرمان 72291050 3301500017  32460075 کرمان-خیابان بهمنیار حد فاصل ک14و16 32440163
كرمان 72291119 3301500005  32160280 کرمان شهرک مطهری بل ایثار نبش ایثار 5 32160280
كرمان 72291025 3301500012  32727160 کرمان-بلوار شهید مفتح نبش ک8 32720321
كرمان 72291096 3301500008

 33329022

کرمان خیابان دستغیب نبش ک ش6 33314641
كرمان 72291171 3301500004  32519221 ابوذر شمالی حدفاصل بین 21و23 32510572
كرمان 72291072 3301500038  33336188 کرمان-خ سرباز داخل کوچه11 33336189
كرمان 72291021 3301500025  03433315522 کرمان-میدان مشتاق پشت ایستگاه تاکسی خیابان سرباز 03433315588
كرمان 72291019 3301500001  32227441 کرمان-خیابان قرنی جنب تامین اجتماعی 2 نبش ک ش15 32227443
كرمان 72291057 3301500019  33342383 کرمان-خیابان سرباز سه راه هفده شهریورروبروی تزئینات اتومبیل شاملو 33342383
كرمان 72291069 3301500023  32733128 کرمان-خیابان کارگر مقابل ک ش 22 32733668
كرمان 72291003 3301500018

 33224448

33224570

کرمان-بزرگراه امام حدفاصل پل ابوذر وباقدرت 33224447
كرمان 72291094 3301500022  33383800 کرمان اختیاراباد خیابان امام کوچه30 33383800
كرمان 72291140 3301500020  32718901 کرمان-خیابان مهدیه بین کوچه18و20 32755855
كرمان 72291074 3301500039  33760587 راین خ امام نبش ک4 33760587
كرمان 72291037 3301500026  03433280453 کرمان کاظم اباد بلوار امام خمینی نبش ک6 03433280959
كرمان 72291035 3301500006  32232939 کرمان چهارراه ابوحامد ابتدای خ مهدیه 32232393
كرمان 72291009 3301500027  32268687 کرمان خیابان قرنی نرسیده به چهارراه  احمدی جنب بانک ملی 32229469
كرمان 72291125 3301600003  32455465 ابتدای بل حمزه سمت چپ 32444454
كرمان 72291181 3301500030  32432340 بلوار شیراز بعداز کوچه 12 نرسیده به سه راه بوستان 32432340
كرمان 72291135 3301500003  32523160 کرمان-بلوار قدس ترمینال قدیم روبروی کلانتری16 32513814
كرمان 72291136 3301500015  32116355 کرمان-بلوار جمهوری روبروی منابع طبیعی 32116356
كرمان 72291120 3301500011  32268642 کرمان میدان بسیج طبقه پایین آژانس کارمانیا 32268642
كرمان 72291047 3301500028  33238050 کرمان-خیابان شهاب بلوار ادیب بعداز کوچه 2 33238050
كرمان 72291173 3301600001  33115528 کرمان خیابان فیروز اباد حدفاصل کوچه 11و13 33115529
كرمان 72291193 3301500013  32220334 کرمان- پارک نشاط نبش خیابان سعدی 32261218
كرمان 72291090 3301500035  32446650 کرمان ابتدای خیابان بهمنیار جنب اژانس کرمان تور 32451299
كرمان 72291073 3301500032  33230783 کرمان خیابان شهید مصطفی خمینی نبش ک43 3230783
كرمان 72291001 3301500024  03432444297 کرمان-خیابان بهمنیار نبش ک22 03432477800
كرمان 72291002 3301500040  33775122 کرمان-ماهان خیابام امام خمینی نبش میدان امام خمینی روبروی اموزش وپرورش 33775122
كرمان 72291049 3301500029  03432528418 کرمان-ابوذر شمالی حدفاصل ک ش 50و52 03432528418
كهنوج 72291045 3310500002  43231240 کهنوج ابتدای خ امام روبروی بانک مسکن 43231240
كهنوج 72291115 3310500004  43231166 کهنوج میدان امام خمینی  نبش ک 7 43231166
كهنوج 72291107 3310500005  43230312 کهنوج خیابان ولی عصر روبروی مدرسه فاطمیه 43230312
كهنوج 72291232 3310500001  43203440 کهنوج خیابان مصطفی خمینی روبروی مدرسه معصومیه 43203440
منوجان 72291038 3306500001

 43371538

43371539

منوجان  نودژ شهرک شهیدبهشتی طلوع 2 43371539
منوجان 72291041 3306500003

 433000999

43301717

منوجان بل معلم روبروی اداره آموزش و پرورش 43301717
منوجان 72291040 3306500002  43302150 منوجان خ امام جنب مخابرات 43302150

 

 

 

اطلاعات دفاتر روستایی
شهرستان کد دفتر کد همراه تلفن آدرس فکس
انار 49519 3313700002 34180000 انار-بیاض بلوارجمهوری  مرکز مخابرات 34180001
انار 49832 3313700001 34183440 انار-بهشت اباد بل امام رضا جنب موتور سازی آخوندی 34183450
بافت 49559 3302700002 42483000 بافت صوغان 42483373
بافت 49575 3302700003 42480000 بافت ارزوئیه 42480510
بافت 49567 3302700006 42478001 بافت دیخوئیه 42478001
بافت 49566 3302700001 42485200 بافت دولت اباد 42485200
بافت 49562 3302700005 42410000 بافت کیسکان 42410140
بافت 49900 3302700004 58535414 ارزوئیه روستای قنات سفید 0
بردسير 49583 3303700001 33559001 بردسير نگار خیابان شهرداری جنب شهرداری 33559001
بردسير 49586 3303700003 33551304 بردسیرروستای باغابرروبروی دبیرستان حضرت زینب 33551304
بردسير 49555 3303700002 33556945 بردسير لاله زار خ امام جنب درمانگاه 33556778
بم 49812 3304700003 44378862 بم جلال اباد 44378862
بم 49599 3304700002 44271010 بم رستم اباد خ ابن سینا جنب اموزشگاه رانندگی مهر 44270033
بم 49508 3304700001 44260001 بم دهبکری 44260001
جيرفت 49720 3305700004 43342111 جيرفت روستای میان ده 43342347
جيرفت 49545 3305700003 43270133-43270003 جيرفت روستای درب بهشت 43270000
جيرفت 49768 3305700002 43273324 جیرفت  دهستان اسفندقه روستای فردوس 43273324
جيرفت 49547 3305700007 43273000 جيرفت روستای دولت آباد اسفندقه 43273112
جيرفت 49889 3305700006 0 جیرفت روستای باغ علی شیر 0
رفسنجان 49645 3307700007 34163575 رفسنجان نوق روستای روا مهران 34163575
رفسنجان 49633 3307700003 34168000-34169012 رفسنجان نوق روستای جوادیه فلاح 34169012
رفسنجان 49632 3307700009 34160734 رفسنجانبهرمان بلوارامام خمینیمیدان امام حسین 34160734
رفسنجان 49866 3307700005 34370984 رفسنجان روستای مهدی آباد واحد بلوار ولیعصر(عج) جنب ولیصر(عج)6 34370984
رفسنجان 49649 3307700004 34197000-34197320 رفسنجان کبوترخان بلوار شهدا مرکز مخابرات 34197000
رفسنجان 49522 3307700002 34165620-34165000 رفسنجان  نوق روستای دقوق آباد 34165133
رفسنجان 49516 3307700001 34173410 رفسنجان روستای فردوسیه نوق خیابان شهداء 34173411
رفسنجان 49630 3307700008 34170297-34171077 رفسنجان نوق اسماعیل آباد خ شهید ابولی زاده 34171077
رفسنجان 49794 3307700006 34167146 رفسنجان بخش فردوسیه روستای مهدی اباد نوق 34167147
رودبار 49849 3316700001 58946030 رودبار حسین اباد مراد 42695298
زرند 49540 3308700001 33467002 زرند خانوک خ آیت ا... خامنه ای جنب مرکز مخابرات خانوک 33467333
سيرجان 49739 3309700002 42290004 سیرجان حجت اباد 42290004
سيرجان 49664 3309700001 42363000 سيرجان روستای خسروانی 42363000
عنبرآباد 49772 3314700002 43285001 عنبر آباد طرج 43285113
عنبرآباد 49802 3314700003 43280731 عنبر اباد بلوک 43280731
عنبرآباد 49623 3314700001 58781213 عنبر آباد حاجی اباد گرم 58781213
فهرج 49901 3318700003 44362189 کرمان فهرج نگین کویر روستای اسماعیل اباد 44362189
فهرج 49590 3318700002 44284255 فهرج روستای برج معاذ 44284255
قلعه گنج 49731 3320700002 43394000 قلعه گنج روستای رمشک 43394000
قلعه گنج 49843 3320700004 034 قلعه گنج  تمگران 0
قلعه گنج 49793 3320700001 58917000 قلعه گنج روستای گلو 58917000
قلعه گنج 49544 3320700003 43202001 قلعه گنج روستای چاه داداخدا 43202001
كرمان 49875 3301700001 32540523 کرمان-الله اباد بلوار بعثت حد فاصل ک 17-15 32540529
كرمان 49709 3301700005 33780004 کرمان-جوپار میدان بسیج اداره پست 33780005
كرمان 49703 3301700003 58110001 كرمان-کوهپایه ده لولو جنب مسجد المهدی 58110001
كرمان 49716 3301700007 33374000 کرمان باغین بلوار امام 33374000
كرمان 49708 3301700004 33284001 كرمان-هوتک  خیابان شهید ایرانمنش بین ک5و7 33284001
كرمان 49718 3301700002 33273666 رحیم اباد خ امام نبش ک 22 33273666
كرمان 49704 3301700006 33292400 كرمان-زنگی اباد بلوار معلم جنب مخابرات 33292500
منوجان 49853 3306700001 43307408 منوجان شهرک امام خمینی 43301111
منوجان 49856 3306700002 58989015 منوجان نودژ پاتک 43301111
منوجان 49855 3306700004 43308609 منوجان روستای مراد آباد 43301111
منوجان 49729 3306700003 43375000 منوجان روستای بجگان جنب مسجد امام حسین (ع) 43375133
منوجان 49715 3306700005 3458969231 منوجان روستای تجدانو 43301111