سرویس های ویژه

سرويس انتقال مكالمه (در هر حالت) :
همیشه در دسترس خواهید بود
آیا می دانید با استفاده از سرویس انتقال مکالمه می توانید مکالمه را درسه حالت فوری ، اشغال بودن و جواب ندادن به شماره دیگری تغییرمسیر داده وبه این وسیله همیشه در دسترس خواهید بود .
لطفاً جهت فعال و غیرفعال نمودن این سرویس به شیوه ذیل عمل نمائید .

نوع سرویس کلیه سیستمها غیر از OAX و کلیه پیش شماره ها غیر از پیش شماره 261 غیر فعالسازی سیستم OAX با پیش شماره 261 غیر فعالسازی
انتقال مکالمه معمولی # شماره مورد نظر *21* #21# #شماره مورد نظر *21* #21#
انتقال در صورت اشغال # شماره مورد نظر *60* #60# # شماره مورد نظر *60* #60#
انتقال درصورت عدم پاسخ # شماره مورد نظر *41* #41# # شماره مورد نظر *65* #65#

ضمناً این سرویس رایگان بوده اماهزینه انتقال بعهده مشترک می باشد . جهت كسب اطلاعات مورد نياز به نزدیکترین دفترخدمات ارتباطی مراجعه نمائید.
در صورت نياز به اطلاعات بیشتر باشماره تلفن 135 تماس حاصل نمائید .

سرويس منتظر مكالمه :
با فعال شدن اين سرويس چنانچه خط مشترك اشغال باشد و مشترك ديگري به اين شماره زنگ بزند مشترك مورد نظر با شنيدن بوق مقطعي روي مكالمه خود متوجه مشترك ديگر مي شود و با زدن قلاب قطع كن و گرفتن شماره ۲ مشترک اول را پشت خط می گذارد و به مشترک پشت خطی جواب می دهد.
فعال نمودن : گوشي را برداشته پس از گرفتن بوق آزاد كد # ۴۳ * را بگيريد
حذف نمودن : گوشي را برداشته پس از گرفتن بوق آزاد كد # ۴۳ # را بگيريد

سرويس بيدارباش :
مشترك مي تواند تلفن خود را روي ساعت مشخصي تنظيم كند كه در آن ساعت به مشترك زنگ بخورد.
فعال کردن :
الف - براي يك دفعه زنگ خوردن : # دو رقم دقيقه دو رقم ساعت *۵۵* را بگيرد.
مثال : # ۰۴۳۰*۵۵* را بگيريد.
كنسل كردن : #۵۵# را بگيريد.

سرويس شماره گيري سريع:
اين سرويس به مشترك اين امكان را مي دهد كه تا ده شماره تلفن را بصورت كد دو رقمي تعريف كند و به جاي گرفتن شماره تلفن از آن كد استفاده كند مثلا به جاي شماره ۲۵۱۰۰۰۰ كد ۱ ** را بگيرد .
فعال كردن : گوشي را برداشته پس از شنيدن بوق كد # شماره مورد نظر * كد ۰۹-۰۱*۵۱* را بگيريد.
مثال : #۲۵۱۰۰۰۰*۰۱*۵۱* را بگيريد.
جهت گرفتن شماره :۱** را بگيريد.
جهت كنسل كردن : #۱*۵۱# را بگيريد.

سرويس مكالمات كنفرانسي :
مشترك مي تواند همزمان با دو شماره تماس بگيرد ابتدا با مشترك اول تماس مي گيرد سپس با زدن روي قلاب تلفن مشترك اول پشت خط مي ماند و پس از شنيدن بوق آزاد شماره دوم را مي گيرد پس از جواب دادن مشترك دوم ارتباط سه نفره انجام مي شود.
توضيح : جهت استفاده از سرويس مذكور مراجعه به دفاتر خدمات ارتباطي ضروري است.

فرآیند و نحوه واگذاری و استفاده از سرویس :
مراجعه مالک یا نماینده قانونی به د فاتر خدمات مشترکین و ارائه مدارک و مشخصات هویتی شامل کارت شناسائی و یا در صورت مستاجر بودن بهمراه داشتن قولنامه که در آن شماره تلفن ذکر شده باشد و یا در صورت دولتی بودن شماره ، درخواست کتبی با ذکر نام نماینده آن ارگان یا اداره الزامی می باشد.
رویت و تائید مدارک مورد نیاز (مذکور در بند 1 ) توسط دفاتر خدمات مشترکین
تکمیل فرم واگذاری سرویسهای ویژه توسط مشترک و ارائه فرم به دفتر و دریافت راهنمای فعال سازی سرویسها
ارسال وگزارش درخواستها به واحدهای سالن دستگاه توسط دفاتر و بایگانی یک نسخه از فرم درخواستی در پرونده مشترک
فعال سازی و رجیستر کردن سرویسها توسط کارشناسان سوئیچ واحد سالن دستگاه
فعال سازی سرویس توسط مشترک با توجه به راهنمای استفاده سرویسهای ویژه بعد از حداقل 7 ساعت بعد (این زمان به دلیل جمع بندی و ارسال درخواستها در پایان ساعت اداری می باشد.
تبصره :
الف : در سرویس بیدار باش برای پیش شماره های (24و33) آیتم تعداد روز نیز به کد فعالسازی بصورت کد ذیل اضافه می گردد :
# دو رقم تعداد روز * دو رقم دقیقه دو رقم ساعت *56*
ب: در سرویس شماره گیری سریع برای کلیه پیش شماره های غیر از (24و33) کد ذیل بایستی گرفته شود :
# شماره مورد نظر * کد دو رقمی (99-01) * 51 *