دفاتر خدمات ارتباطی

 

کد دفتر

 

نام دفتر

 

شماره تلفن

 

فاکس

 

آدرس

53905 قرني کرمان 32268687 32268687 کرمان خ قرني نرسيده به چهارراه احمدي جنب بانک ملي
53918 مصطفي خميني کرمان 3322753-33238084 33227530 کرمان خ شهاب بين ک ش 45-47
53922 24آذر کرمان 32462641 32462641 کرمان خ 24 آذر نبش ک ش 48-50
53924 بهمنيار کرمان 32444297 32444297 کرمان انتهاي خ بهمنيار نبش ک ش 22 جنب آموزشگاه رانندگي انديشه
53926 مهر کريمان کرمان 32121130 32121140 کرمان بل جمهوري بعد از چهارراه امير کبير روبروي شير خوارگاه مادر
53927 وليعصر کرمان 32232939 32232393 کرمان خ گنجعلي خان جنب مسجد امام صادق (ع)
53928 مفتح کرمان 32727160 32720321 کرمان بيست متري دانشجو روبروي خ نماز نبش خ آريا
53935 باهنر کرمان 33336188 33336189 کرمان خ سرباز مقابل ک ش 11
53936 مطهري کرمان 32522225 32522224 کرمان پارک مطهري ضلع شمالي پارک
53947 17شهريور کرمان 33340826 33340826 کرمان خ 17 شهريور نبش ک ش 48
53948 شهيدان افتخاري کرمان 32814040 32811285 کرمان بل جمهوري بل هوانيروز ک ش 2
53949 جام جم کرمان 32719909 32719909 کرمان خ جهاد نبش ک ش 34
53968 بهشتي کرمان 32449064 کرمان خ ش بهشتي روبروي بانک ملي جنب ايزوگام شرق
53989 اسدي کرمان 33238785_33224447 33224448 کرمان خ باقدرت اول روبروي مرکز استثنايي جنب بانک صادرات
53993 سيد الشهدا کرمان 332440163 32474444 کرمان خ بهمنيار بين ک ش 14-16