پرسش های متداول

 

 

  نحوه اشتراک سرویس دیتا (DATA )

 مشترك تجاری با به همراه داشتن  درخواست  سرویس ، نامه نمایندگی و تکمیل فرم های

  مربوطه اين سرويس را درخواست می نمايد .

  مشترک اپراتوری نسبت به ثبت درخواست از طریق سطح دسترسی مربوطه

  در پرتال مخابرات  ایران اقدام می نماید .

 محل مراجعه جهت درخواست سرویس دیتا

  • در شهرستانها : مخابرات شهرستانها
  • در کرمان:اداره فروش تجاری به آدرس خ امام جمعه خ شهید نامدار محمدی شرکت مخابرات منطقه کرمان

  تقاضای تغییرات

تغییر پهنای باند ، جمع آوری ، تغییر مکان و ... با ارسال تقاضای مشترک امکان پذیر می باشد .

  درخواست های بین استانی

  کلیه متقاضیان و مشترکین گرامی که درخواست سرویس آنها بین استانی می باشد لازم است تا        نسبت به تنظیم درخواست از طریق معاونت تجاری  شرکت مخابرات ایران اقدام نمایند .

  صدور صورتحساب

  صدور صورتحساب برای کلیه سرویس های تجاری اعم از دیتا ، فیبر، فضا و پاور طی دوره های  دوماهه انجام  می شود .

در صورت عدم صدور صورتحساب تماس با شماره تلفن های   ذیل  امکان  پذیر میباشد.

 31228840 ،31228247،31228843،31228827  ،31228834یا تماس با 2010