برپایی نمایشگاه گرامیداشت حماسه سوم خرداد

به گزارش اداره روابط عمومی مخابرات منطقه کرمان:

به مناسبت آزادسازی خرمشهر و حماسه بزرگ سوم خرداد نمایشگاه عکسی از دلاوریها و رشادت های دلاورمندان غیور ایرانی در جنگ 8ساله در اداره مرکزی مخابرات منطقه کرمان برپا شد. این نمایشگاه که با استقبال همکاران همراه شد به مدت 3روز دایربود .