مخابرات منطقه کرمان میزبان میهمانان نوروزی

اداره امور رفاهی مخابرات منطقه کرمان اعلام کرد با توجه به پیش بینی های انجام شده جهت میزبانی میهمانان مخابراتی علاوه بر میهمانسراهای موجود در سطح استان با نصب چادرهایی در ورزشگاه امام علی (ع) مخابرات منطقه کرمان محیط امن ومناسبی جهت ارائه خدمات در ایام نوروز صورت گرفته است .همچنین مهندس سید رهام حسینی  مدیر مخابرات منطقه کرمان در این خصوص تاکید کرد همکاران با تلاش وکوشش خود همکاری لازم را جهت رفع مشکلات میهمانان نوروزی  بکار گرفته ومیزبان خوب وشایسته ای  جهت ارائه خدمات برای این بزرگواران در این ایام باشند.