حضوردکتر سعیدی مدیر عامل شرکت شسکام در مخابرات منطقه کرمان

 

 

به گزارش اداره  روابط عمومی مخابرات منطقه کرمان  جلسه بررسی مسائل مربوط به شبکه کابل هوائی و تاسیسات  مخابرات منطقه کرمان وچگونگی پیشرفت کار در این منطقه  با حضوردکتر  سعیدی مدیر عامل محترم شرکت شسکام وهیات همراه ومهندس سید رهام حسینی مدیر مخابرات این منطقه ،نمایندگان شرکت  شسکام در کرمان وجمعی از مدیران وبا ارتباط ویدئوکنفرانسی  با روسای ادارات مخابراتهای شهرستانها در سالن مرکز سیدالشهداء برگزار شد.گفتنی است در این نشست مهندس حسینی ضمن خوش آمد گویی وخیر به بیان مسائل مربوط به فعالیتهای این شرکت در این استان پهناور پرداخت .وی در ادامه گفت : من  وهمکارانم با تمام توان همت خود را بکارگرفته ایم تا ارتباطی سریع ،شایسته وپایدار در این منطقه داشته باشیم وبه هدف اصلی مخابرات ایران ونتیجه مطلوب همان ارتباط استوار و رضایتمندی مشتریان وراس آنها خداوند متعال برسیموشرکت شسکام در کنار ما وهدف اصلی ما رفع مشکلات ارتباطی می باشد.در ادامه این جلسه دکتر سعیدی اهم مسائل تحویل و تحول فعالیت ها، چگونگی تامین متریال شبکه نگهداری، جذب پروژه های توسعه و نحوه انعقاد قرارداد شبکه را مورد بحث و تبادل نظر قرار داد و تصمیماتی جهت ارتقا کیفیت خدمات و افزایش رضایتمندی ذی نفعان اتخاذ نمود.در ادامه دکتر سعیدی طی نشستی با عوامل اجرایی شسکام در منطقه  بر انجام دقیق و با کیفیت امور نگهداری شبکه و نظارت مستمر نحوه ارائه خدمات و مدیریت بهینه منابع تاکید کرد و اولویت اصلی کار در شرکت شسکام را کیفیت بخشیدن به کار دانست وتربیت نیروی انسانی برترو متخصص را از اهداف این شرکت بیان کرد.